Kübra KARA

Stajyer Avukat
Adem AKSOY

Adem AKSOY

Avukat - Arabulucu
Hakan KARADUMAN

Hakan KARADUMAN

Avukat - Arabulucu
Hasan Tahsin ŞENGÜL

Hasan Tahsin ŞENGÜL

Avukat - Arabulucu
Hüseyin KARADUMAN

Hüseyin KARADUMAN

Yönetici
Songül KARADUMAN

Songül KARADUMAN

Finans Sorumlusu
Merve BALABAN

Merve BALABAN

Avukat
İrem KILIÇ

İrem KILIÇ

AVUKAT
Mehmet Akif PEKŞEN

Mehmet Akif PEKŞEN

Stajyer Avukat
Kübra KARA

Kübra KARA

Stajyer Avukat
Badegül EMEN

Badegül EMEN

Stajyer Avukat