Borçlar Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerimiz,

  • Taşınır-taşınmaz kira sözleşmelerinin hazırlanması ,
  • Her türlü imalat sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, münhasırlık sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklı her türlü hukuki sürecin takibi,
  • Borçlar Kanununun özel hükümlerde düzenlenmiş tüm hususlarla diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık