İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerimiz,

  • Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi,
  • Kamuda tesis edilen idari işlemlerden etkilenen kişi ya da kuruluşlar adına en başta iptal ve tam yargı davaları olmak üzere idari mevzuat bakımından gerekli tüm dava ve takip hizmetleri,
  • Kamu yatırımlarından kaynaklı değer kaybı davaları